ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Από την έρευνα του χώρου μέχρι τον γεωτεχνικό σχεδιασμό και τον ποιοτικό έλεγχο, η GeoTerra παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

geo2

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το Γεωλογικό Τμήμα της GeoTerra αποτελείται από εξειδικευμένους Γεωλόγους – Υδρογεωλόγους, Μηχανικούς Γεωλόγους, Ορυκτολόγους και Εμπειρογνώμονες GIS.

Geophysical1

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε την υπόγεια δομή του εδάφους χρησιμοποιώντας όλους τους τύπους μη καταστρεπτικών, γεωφυσικών μεθόδων για έργα που σχετίζονται με: Σήραγγες, Οδοποιία, Εκτίμηση θεμελίων γεφυρών, Κατολισθήσεις, Ανίχνευση σφαλμάτων, Παρακολούθηση και έλεγχος ρύπανσης, Διαχείριση ΧΥΤΑ, Νερό διαχείριση πόρων, Αρχαιολογία (συντήρηση μνημείων), σφράγιση και σταθεροποίηση εδαφών.

GEOTECHNICAL INVESTIGATION1

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σκοπός της Γεωτεχνικής Έρευνας είναι ο προσδιορισμός της στρωματογραφίας του εδάφους και των μηχανικών ιδιοτήτων όλων των ειδών εδαφών και πετρωμάτων στο πεδίο.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί η μέγιστη ποσότητα πληροφοριών με το ελάχιστο κόστος. Η επιλογή της κατάλληλης εκστρατείας έρευνας συχνά εκτελείται ελάχιστα και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου, που είναι η εύρεση και αποφυγή όλων των πιθανών γεωκινδύνων, όπως κατολισθήσεις, ρευστοποίηση, καθιζήσεις, απώλεια φέρουσας αντίστασης κ.λπ.
Η εμπειρία μας διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και αξιόπιστη εξερεύνηση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι γεωλογικές αβεβαιότητες και οι γεωτεχνικοί κίνδυνοι.

GEOTECHNICAL ENGINEERING

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Geotechnical design consists of three major procedures: the study of soil structure interaction between surface, rock and water conditions and recommended structures, the in-depth investigation of these conditions and finally the design of a fully-functional structure, fulfilling the stability requirements that were set. These processes allow for many different works, such as foundation design, slope stability, landslides, ground improvement, underground works and others.

structural1

ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να παρέχουν διαπιστευτήρια βιωσιμότητας και να ανταποκρίνονται στις καθημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις. Με σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες μηχανικής, οι μηχανικοί μας θα προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα σχεδίασης για το έργο σας.

TRANSPORTATION (2)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η μηχανική των μεταφορών και τα κατασκευαστικά έργα απαιτούν εμπειρία και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου, της ομάδας μηχανικών, του Υπουργείου Μεταφορών, των προγραμματιστών, των δήμων, των κρατικών υπηρεσιών και άλλων.
Κάθε μέλος του Τμήματος Μηχανικών Μεταφορών έχει εκτεταμένο υπόβαθρο στη μηχανική μεταφορών καθώς και ισχυρή εμπειρία στη συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτά τα έργα.

quarry photo1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Η GeoTerra παρέχει υπηρεσίες εξόρυξης υψηλής ποιότητας, που κυμαίνονται από μηχανική εξόρυξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες έως υπόγειες εξορύξεις και εκσκαφές. Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο πεδίο, χρησιμοποιούμε καλά γνωστές μεθόδους και τεχνικές εξόρυξης για να προσφέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας αξιόπιστα γεωλογικά μοντέλα, βασισμένα σε γεωλογική χαρτογράφηση, επιφανειακές/υπόγειες έρευνες όπως γεωτρήσεις, γεωφυσικές μεθόδους , Τηλεπισκόπηση και συμβατικές τεχνικές χαρτογράφησης.
Οι αξιόπιστες υπηρεσίες εξόρυξής μας περιλαμβάνουν: Εξερεύνηση κοιτασμάτων ορυκτών και μεταλλευμάτων, τεχνικές μελέτες, βελτιστοποίηση ορυχείων, συντήρηση προγραμματισμού ορυχείων, αποκατάσταση και μετρήσεις και ανάλυση ορυκτών.
Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης, της ποιότητας και της ποσότητας των φυσικών πόρων καθώς και η βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης που χρησιμοποιούνται, είναι ζητήματα που οι ειδικοί μας μπορούν να χειριστούν επαρκώς για τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες επιλογές και λύσεις.

LABORATORY1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών και επιτόπιων δοκιμών για έργα οδοποιίας και σιδηροδρόμων, ενέργειας και βιομηχανικής, μεταλλευτικής και εμπορικής ανάπτυξης ποικίλης πολυπλοκότητας και κλίμακας.
Είναι πιστοποιημένο από το κράτος και πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025:2005 στους τομείς των Δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής (Μηχανική Εδάφους & Βράχων), Δοκιμές Οικοδομικών Υλικών (Αδρανή, Σκυρόδεμα & Κονιάματα, Ασβέστης και Φυσικοί Λίθοι) και Δοκιμές Υλικών Δρόμων και Πεζοστρωμάτων.
Προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών της, συμμετέχει ετησίως σε δοκιμές επάρκειας για εδάφη, δομικά υλικά, ασφαλτούχα μείγματα και σκυρόδεμα που διοργανώνει η AMRL και η EUROCERT.

monitor1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η γεωτεχνική και δομική παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των κινδύνων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των τοποθεσιών. Η GeoTerra παρέχει αξιόπιστες λύσεις από επιτόπιες μετρήσεις έως καινοτόμα γραφική παρουσίαση βάσεων δεδομένων πληροφοριών.

energy2

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενέργεια είναι το πιο κρίσιμο αγαθό της σύγχρονης κοινωνίας μας. Βοηθάμε τους επενδυτές ενέργειας διευκολύνοντας την επενδυτική διαδικασία με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, από τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υλοποίηση έργων πλήρους κλίμακας.

geotechnical1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Η GeoTerra μπορεί να παρέχει πολύγλωσσους γεωεπιστήμονες, εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κατασκευή και τη Μεταλλευτική Βιομηχανία.

market1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τα σύγχρονα έργα είναι ένας εφιάλτης logistics, προϋπολογισμών, χρονοδιαγραμμάτων και ατελείωτων πάρτι που παρέχουν υπηρεσίες ταυτόχρονα. Ένα καλά οργανωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Έργου είναι ένα από τα κρίσιμα και βασικά στοιχεία κάθε έργου, καθώς συνδέει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες και διαδικασίες μαζί με την τελική παράδοση και θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τα συμφωνημένα κριτήρια αποδοχής.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το Γεωλογικό Τμήμα του GeoTerra αποτελείται από εξειδικευμένους Γεωλόγους – Υδρογεωλόγους, Μηχανικούς Γεωλόγους, Ορυκτολόγους και Εμπειρογνώμονες GIS.

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η γεωφυσική εξερεύνηση αναφέρεται στη διαδικασία μελέτης και μέτρησης των φυσικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, με χρήση φυσικών μεθόδων όπως ηλεκτρικά, εδαφοδιεισδυτικά ραντάρ (GPR), σεισμική καταγραφή και καταγραφή γεωτρήσεων. Τα περισσότερα γεωφυσικά έργα εξερεύνησης διεξάγονται για την ανίχνευση συσσωρεύσεων πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων ορυκτών, αλλά ορισμένες εργασίες στοχεύουν επίσης στη μελέτη του εδάφους για να βοηθήσουν αργότερα στο σχεδιασμό θεμελίωσης για σιδηροδρόμους, αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, φράγματα και άλλες κατασκευές.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σκοπός της Γεωτεχνικής Έρευνας είναι ο προσδιορισμός της στρωματογραφίας του εδάφους και των μηχανικών ιδιοτήτων όλων των ειδών εδαφών και πετρωμάτων στο πεδίο. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί η μέγιστη ποσότητα πληροφοριών με το ελάχιστο κόστος. Η επιλογή της κατάλληλης εκστρατείας έρευνας συχνά εκτελείται ελάχιστα και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου, που είναι η εύρεση και αποφυγή όλων των πιθανών γεωκινδύνων, όπως κατολισθήσεις, ρευστοποίηση, καθιζήσεις, απώλεια αντίστασης ρουλεμάν κ.λπ. Η εμπειρία μας εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα και αξιόπιστη εξερεύνηση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι γεωλογικές αβεβαιότητες και οι γεωτεχνικοί κίνδυνοι.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ο γεωτεχνικός σχεδιασμός αποτελείται από τρεις κύριες διαδικασίες: τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της δομής του εδάφους μεταξύ των συνθηκών επιφάνειας, βράχου και νερού και συνιστώμενων κατασκευών, τη σε βάθος διερεύνηση αυτών των συνθηκών και τέλος τον σχεδιασμό μιας πλήρως λειτουργικής κατασκευής, που πληροί τις απαιτήσεις ευστάθειας που σειρά. Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως ο σχεδιασμός θεμελίωσης, η ευστάθεια πρανών, οι κατολισθήσεις, η βελτίωση του εδάφους, τα υπόγεια έργα και άλλα.

ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να παρέχουν διαπιστευτήρια βιωσιμότητας και να ανταποκρίνονται στις καθημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις. Με εις βάθος γνώσεις και δεξιότητες μηχανικής, οι μηχανικοί μας θα προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα σχεδιασμού για το έργο σας.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η μηχανική μεταφορών και τα κατασκευαστικά έργα απαιτούν εμπειρία και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου, της ομάδας μηχανικών, του Υπουργείου Μεταφορών, των προγραμματιστών, των δήμων, των κρατικών υπηρεσιών και άλλων.

Κάθε μέλος του Τμήματος Μηχανικών Μεταφορών έχει εκτεταμένο υπόβαθρο στη μηχανική μεταφορών καθώς και ισχυρή εμπειρία στη συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτά τα έργα.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

mining

Η GeoTerra παρέχει υπηρεσίες εξόρυξης υψηλής ποιότητας, που κυμαίνονται από μηχανική εξόρυξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες έως υπόγειες εξορύξεις και εκσκαφές. Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο πεδίο, χρησιμοποιούμε καλά γνωστές μεθόδους και τεχνικές εξόρυξης για να προσφέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας αξιόπιστα γεωλογικά μοντέλα, βασισμένα σε γεωλογική χαρτογράφηση, επιφανειακές/υπόγειες έρευνες όπως γεωτρήσεις, γεωφυσικές μεθόδους , Τηλεπισκόπηση και συμβατικές τεχνικές χαρτογράφησης.
Οι αξιόπιστες υπηρεσίες εξόρυξής μας περιλαμβάνουν: Εξερεύνηση κοιτασμάτων ορυκτών και μεταλλευμάτων, τεχνικές μελέτες, βελτιστοποίηση ορυχείων, συντήρηση προγραμματισμού ορυχείων, αποκατάσταση και μετρήσεις και ανάλυση ορυκτών.
Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης, της ποιότητας και της ποσότητας των φυσικών πόρων καθώς και η βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης που χρησιμοποιούνται, είναι ζητήματα που οι ειδικοί μας μπορούν να χειριστούν επαρκώς για τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες επιλογές και λύσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η γεωτεχνική και δομική παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των κινδύνων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των τοποθεσιών. Η GeoTerra παρέχει αξιόπιστες λύσεις από επιτόπιες μετρήσεις έως καινοτόμα γραφική παρουσίαση βάσεων δεδομένων πληροφοριών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών και επιτόπιων δοκιμών για έργα οδοποιίας και σιδηροδρόμων, ενέργειας και βιομηχανικής, μεταλλευτικής και εμπορικής ανάπτυξης ποικίλης πολυπλοκότητας και κλίμακας.
Είναι πιστοποιημένο από το κράτος και πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025:2005 στους τομείς των Δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής (Μηχανική Εδάφους & Βράχων), Δοκιμές Οικοδομικών Υλικών (Αδρανή, Σκυρόδεμα & Κονιάματα, Ασβέστης και Φυσικοί Λίθοι) και Δοκιμές Υλικών Δρόμων και Πεζοστρωμάτων.
Προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών της, συμμετείχε ετησίως σε δοκιμές επάρκειας για εδάφη, δομικά υλικά, ασφαλτούχα μείγματα και σκυρόδεμα που διοργανώνει η AMRL και η EUROCERT.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενέργεια είναι το πιο κρίσιμο αγαθό της σύγχρονης κοινωνίας μας. Βοηθάμε τους ενεργειακούς επενδυτές διευκολύνοντας την επενδυτική διαδικασία με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, από τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υλοποίηση έργων πλήρους κλίμακας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

geotechnical

Η GeoTerra μπορεί να παρέχει πολύγλωσσους μηχανικούς, εξειδικευμένους σε διάφορους κλάδους που σχετίζονται με την Κατασκευή και τη Μεταλλευτική Βιομηχανία.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προσφέρει έμπειρο επιστημονικό προσωπικό διαθέσιμο για:

 • Επιθεωρήσεις τοποθεσίας – Κριτικές ειδικών – Συμβουλές εμπειρογνωμόνων μαρτύρων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το σχεδιασμό, τις κριτικές σχεδιασμού ή/και τις βελτιστοποιήσεις σχεδιασμού.
 • Συνεχής φυσική παρουσία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργοτάξια για έργα οπουδήποτε στον κόσμο.

Επιπλέον, το κατώτερο/ανώτερο κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αποσπαστεί για βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες ανάγκες ή όταν απαιτείται εξωτερικός εμπειρογνώμονας από τον Πελάτη μέσω ανεξάρτητης εταιρείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

project management

Τα σύγχρονα έργα είναι ένας εφιάλτης με logistics, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα και ατελείωτα πάρτι που παρέχουν υπηρεσίες ταυτόχρονα. Ένα καλά οργανωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Έργου είναι ένα από τα κρίσιμα και βασικά στοιχεία κάθε έργου, καθώς συνδέει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες και διαδικασίες μαζί με την τελική παράδοση και θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τα συμφωνημένα κριτήρια αποδοχής.
Δεν υπάρχουν δύο έργα ίδια, άρα ούτε και οι λύσεις μας. Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών προσαρμοσμένες στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα κάθε έργου. Λειτουργούμε με ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος, τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα, την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνου. Παρακολουθώντας στενά τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, εντοπίζουμε αδυναμίες στην κατασκευασσιμότητα, τη συσκευασία των συμβολαίων, τον συντονισμό των εργολάβων, τις προσωρινές απαιτήσεις εργασίας, τη χωρητικότητα ή την ικανότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και παρέχουμε τον βέλτιστο μετριασμό για κάθε περίπτωση.

Εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας για να λύσουμε σύνθετες προκλήσεις ξεπερνώντας την αλλαγή και την αναστάτωση παρέχοντας ευέλικτες πολυεπιστημονικές ομάδες ταλαντούχων και έμπειρων ατόμων, διαχειριζόμενοι τους κινδύνους και κάνοντας τις επενδύσεις να εργαστούν σκληρότερα για να βελτιώσουν το ευεργετικό αποτέλεσμα.

Οι απαιτήσεις κάθε πελάτη είναι μοναδικές και ανάλογα με το έργο διερευνούμε τις ευκαιρίες για να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας, ενώ αξιολογούμε τα τεχνικά, περιβαλλοντικά ή εμπορικά ζητήματα και ενσωματώνουμε κάθε στοιχείο από μια ολιστική προοπτική.

Από την προκατασκευαστική φάση έως την κατασκευή έως τη μετά την κατασκευή, λειτουργούμε ως προέκταση των πελατών μας, βάζοντας τα συμφέροντά τους πάνω από όλα και χειριζόμαστε κάθε πτυχή του σχεδιασμού και της παράδοσης της κατασκευής προσθέτοντας αξία, ποιότητα και ασφάλεια.

Διαχείριση Έργου

 • Εκπρόσωπος εργοδοτών
 • Διαχείριση Προγράμματος
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Διαχείριση Αξίας
 • Έλεγχος Έργου
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση Ανάπτυξης
 • Στρατηγικές Προμηθειών
 • Διαχείριση Προσφορών

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

 • Υπηρεσίες Επιθεώρησης
 • Αξιολογήσεις προόδου
 • Δοκιμές Υλικών και Διαχείριση Ποιότητας
 • Παραγωγή Ημερήσιων Αρχείων και Διαχείρισης Εγγράφων
 • Εξέταση και Έγκριση Προτάσεων Αναδόχων
 • Δραστηριότητες συντονισμού και ανάθεσης εκκίνησης