ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Από την έρευνα του χώρου μέχρι τον γεωτεχνικό σχεδιασμό και τον ποιοτικό έλεγχο, η GeoTerra παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Γεωλογική χαρτογράφηση

geological-mapping

Είναι η επιστημονική διαδικασία δημιουργίας ενός χάρτη που δείχνει πληροφορίες για εδάφη, πετρώματα και άλλες γεωλογικές δομές σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η διαδικασία απαιτεί επιτόπια εργασία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής γεωλογικών πληροφοριών, της εξέτασης ορυκτών και της μελέτης κατανομής πετρωμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας γεωλογικός χάρτης που περιέχει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.