Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Όλοι μοιραζόμαστε τις αξίες της υπευθυνότητας και της επιμέλειας, ασπαζόμενοι τη σταθερή εργασιακή ηθική και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας.
Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε ότι η αφοσίωση στους πελάτες μας οδηγεί στη δημιουργία ενός ισχυρού επαγγελματικού δεσμού, βασισμένου στην εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια δέσμευση.
Ο στόχος μας θα εκπληρωθεί εάν γίνουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Geoterra ιδρύθηκε το 1996, με στόχο να γίνει ένας αξιόπιστος επιστημονικός συνεργάτης, ικανός να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου των υποδομών στους τομείς του γεωτεχνικού σχεδιασμού και του ποιοτικού ελέγχου.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Geoterra δραστηριοποιείται στους τομείς του Γεωτεχνικού Σχεδιασμού, της Εδαφομηχανικής, της Μηχανικής Βράχων και του Ποιοτικού Ελέγχου Πολιτικών Έργων, συμμετέχοντας σε πολλά έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα (Εγνατία Οδός, Π.Α.Θ.Ε., Τραμ Αθηνών, Ολυμπιακά έργα, Νέος Αυτοκινητόδρομος, Αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας).

Σήμερα, η GeoTerra συνεχίζει τη δυναμική της παρουσία μέσω επιλεκτικών συνεργασιών, συμμετέχοντας σε διάφορα απαιτητικά έργα.

Η εταιρεία βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα. Στεγάζεται σε ένα κτίριο 450 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει τόσο το Τμήμα Γεωλογικού – Γεωτεχνικού Σχεδιασμού & Συμβουλευτικής όσο και το Εργαστήριο Γεωμηχανικής & Ποιοτικού Ελέγχου.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η GeoTerra μπορεί να εγγυηθεί υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και υποστήριξης, με βάση την εμπιστοσύνη που αντλούν οι άνθρωποί μας: καλά εκπαιδευμένοι επιστήμονες με αξιοσημείωτη τεχνική εμπειρία στους τομείς τους, πάντα εστιασμένοι στη βελτίωση και την καινοτομία.
Τα μέλη της Ομάδας μας περιλαμβάνουν έμπειρους γεωεπιστήμονες και μηχανικούς που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση για τα υλικά εδάφους – πετρωμάτων και τις ιδιότητές τους με μια συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων και μεθοδολογιών που σχετίζονται με την κατασκευή και τα μέτρα μετριασμού.
Οι άνθρωποί μας καλύπτουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Γεωλόγοι, Υδρογεωλόγοι, Ορυκτολόγοι
  • Γεωφυσικοί και ειδικοί στα ΣΓΠ
  • Γεωτεχνικοί Μηχανικοί & Γεωλόγοι Μηχανικοί
  • Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Ορυχείων
  • Επαγγελματίες Διαχείρισης Έργων
  • Ειδικοί Υλικών και Τεχνικοί Εργαστηρίων

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Πελάτες & Συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί